Artykuły, Felietony, Nowości, Porady, Teksty

Nieruchomości

Off 17
Nieruchomości
1 vote, 5.00 avg. rating (92% score)

W polskim prawie wyróżnia się trzy rodzaje nieruchomości. Mianowicie chodzi o nieruchomości gruntowe, budynkowe oraz lokalowe. Nieruchomości gruntowe to takie, w których skład wchodzą oczywiście grunty oraz ich części składowe. Trzeba pamiętać, że częściami składowymi nie są budynki oraz lokale jeśli są one odrębnym przedmiotem własności. Nieruchomość gruntowa może występować pod dwoma rodzajami. Może być zabudowana lub niezabudowana. W skład nieruchomości gruntowej wchodzą na przykład urządzenia oraz nasadzenia, czyli drzewa oraz rośliny. W przypadku urządzeń oraz budynków by uznać je za elementy składowe muszą one spełniać określone warunki. Głównym kryterium jest ich nierozłączność z gruntem.

Oznacza to, że nie można ich odłączyć od niego bez ich uszkodzenia lub przekształcenia. Należy także pamiętać, że grunt to nie tylko ziemia. W jego skład wchodzi również przestrzeń, która znajduje się nad jego powierzchnią. Nieruchomości budynkowe to nic innego jak budynki oraz urządzenia, które w sposób trwały przypisane są do jednego z gruntu. Każda nieruchomość budynkowa nie może być odłączona od gruntu w sposób naturalny. Może się to odbyć jedynie przy okazji powstania jej uszkodzenia. Nieruchomości lokalowe są regulowane przez ustawę pochodzącą z dwudziestego czwartego czerwca 1994 roku. Ustawa ta reguluje dokładnie co można uznać za lokal mieszkalny. Jest to wydzielona ścinami w izba lub zespół izb w którym na co dzień mieszkają ludzie. Izby te muszą znajdować się w obrębie budynku. Przepis ten znajduje zastosowanie również w innych sytuacjach. Używany jest na przykład w przypadku samodzielnych lokali, których wykorzystywanie jest zgodne z przeznaczeniem na inne cele niż te mieszkalne. By doprowadzić do odrębnej własności lokalu konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego oraz dokonania wpisu do księgi wieczystej lokalu. Warto zapoznać się z charakterystyką każdego typu nieruchomości przed zakupem. Wtedy będziemy wiedzieć jakie prawa nam przysługują i jak możemy postępować w przypadku naszej nieruchomości.

About the author / 

admin

Menu:

Losowe artykuły:

  • Rynek nieruchomości w Polsce

    Polski rynek nieruchomości w poprzednim roku wyróżniał się jeśli porównamy z rynkami nieruchomości krajów naszego regionu Europy. Wyróżniał się przede wszystkim wartością przeprowadzonych na nich transakcji oraz transparentności. Tegoroczny rok zdaniem specjalistów tego sektora gospodarki będzie przebiegać podobnie. Upłynie pod znakiem napływu kolejnych zagranicznych inwestorów oraz innych podmiotów. Polski rynek nieruchomości obok rynku rosyjskiego jest…

  • Nowoczesne budownictwo

    Nowoczesne budownictwo łatwo rozpoznawać po kilku charakterystycznych cechach. Budynki najnowszej generacji na pewno są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Brak tutaj przeszkadzających osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim progów. Zamontowane są również windy, dzięki którym dotarcie nawet na najwyższe piętra nie jest żadnym problemem. Nowoczesne budownictwo jest również bardziej wszechstronne. W takich konstrukcjach można na…